Skapad att älska och att älskas

Vad går livet ut på? Går det att förstå? Många vänder sig till Gud med sin fråga och svaret förvånar. Det handlar inte först och främst om trossatser och regler, utan något helt annat. Gud längtar efter gemenskap med dig. Han står utanför ditt gallerförsedda fönster och välkomnar dig ut till frihet och tillhörighet. Vårt behov av att höra till är helt grundläggande. Människans barn klarar sig inte en dag utan omsorg och att bli utsatt för ensamhet är farligare för oss än rökning och stillasittande. Gud röjer livets mysterium: att älska och att älskas. I den frasen sammanfattas det allra viktigaste en människa behöver veta. I den frasen finns livets mysterium och möjligheter sammanfattade.